Защо социалните контакти в домовете за резидентна грижа са от изключителна значимост за старите хора?

Отбелязване на празник в Медива - социални контакти

Човекът е социално същество. Той се изгражда, живее и функционира най-добре в социална среда. Социализацията и приемането ни от другите хора е важно за всички нас през всички етапи на житейския ни път. Затова социалните контакти и включването в различни колективни дейности, играят изключително важна роля за старите хора в домовете за резидентна грижа, със своите положителни въздействия върху тяхното психо-емоционално и физическо състояние.

Нека видим как въздействат социалните контакти върху старите хора в домовете от резидентен тип.

Те са превенция на изолацията и самота, които често са спътник на старостта. Социалните контакти в домовете за резидентна грижа предоставят възможност за взаимодействие, споделяне на опит и емоции, съпреживяване на мигове, което помага да се предотврати самоизолацията и чувството за самота. Така се подобрява значително това, което наричаме качество на живот, защото старите хора се чувстват зачитани и ценени, приемани и уважавани в такава среда и при такива условия.

Подобряват психо-емоционалното състояние. Редовните социални контакти спомагат за повишаване на настроението и усещането за удовлетвореност и радост от живота. Човек имат нужда от общуване със себеподобните, включване в разговори и емоционално свързване със заинтересовани и разбиращи събеседници. Което води до подобряване на емоционалната стабилност и психическото равновесие, така важни в старостта.

Повишаване на самочувствието и самооценката. Положителните социални взаимодействия помагат на старите хора да се чувстват по-уверени, по-силни и по-смели в ежедневието си. Възможността за себеизразяване има значим ефект върху самочувствието и самооценката им.

Поддържат когнитивните функции и мозъчната активност при старите хора. Разговорите, игрите и споделените дейности, дискусиите, дори споровете и груповите занимания стимулират мозъчната активност, като намаляват риска от деменция и други когнитивни проблеми и помагат за запазването на мозъчната дейност в кондиция. Така се стимулира и се запазва координацията и способността за концентрация.

Поддържат и подобряват комуникационните умения. Само разговаряйки старите хора могат да изразят гласно своите мисли и чувства. Така те могат по-ефективно да се справят с различни социални ситуации, което е важно за  междуличностните взаимодействия, но и за изразяването и решаването на скритите вътрешни проблеми и конфликти.

Подобряване на социалните умения. Чрез социалните контакти и взаимодействията с други резиденти, старите хора могат да подобряват и поддържат своите социални умения. Те трябва да комуникират и да се адаптират към различни личности, да проявяват търпение и разбирате, както и да си взаимодействат по-ефективно с други хора. Това е умален модел на обществените взаимодействия и прави старите хора част от завършено микрообщество, в което социалните умения са толкова важни, колкото и в макрообществото извън пределите на дома за стари хора.

Създаване и включване в подкрепяща общност. Социалните контакти в домовете за резидентна грижа създават възможност за формиране на подкрепяща общност, където хората се чувстват уважавани, ценени и приемани от другите участници в общността. Това води до създаване на емоционално подкрепяща и разбираща среда. Социалните контакти предоставят възможност за споделяне на емоции, преживявания и проблеми с други хора и взаимна емпатия в трудни моменти. Резидентите могат да се обръщат един към друг за съвет, подкрепа или просто изслушване.

Подобряване на физическата активност. Социалните дейности често включват физическа активност в групови занимания, като например разходки, танци, гимнастика и др. Тези дейности са полезни за поддържане на физическата форма, което е от изключително значение за здравето на старите хора.

Подобряване на качеството на съня. Редовните социални контакти и ангажираност в различни дейности могат да помогнат на старите хора да подобрят своя сън. Удовлетворяващите и пълноценни социални взаимодействия понижават стреса и тревожността, които често са свързани със затрудненията при заспиване.

Съдействат за откриване на нови интереси и хобита. Чрез социалните контакти старите хора имат възможността да откриват нови интереси и занимания. Те могат да участват в групови дейности като практикуване на занаяти, четене, градинарство, свирене на музикални инструменти, рисуване, пеене, танци и други хоби дейности, което допълнително обогатява техния живот и стимулира умствената и физическата им активност. Колективните занятия по интереси допълнително свързват възрастните хора, създават общи теми за разговори и радост от създаденото. Това осмисля деня и ги прави щастливи, защото в нас е заложено творческото начало и ние се учим, търсим отговори и създаваме до края на живота си.

Повишаване на удовлетвореността от живота и неговото качество. Социалните взаимодействия и контакти не само подобряват емоционалното благополучие, но и водят до повишаване на чувството за удовлетвореност от живота и оказват съществено влияние за подобряване на качеството му. Когато имат възможността да се включат в различни активности и да взаимодействат с други хора на близка възраст и със сходни интереси, те се чувстват по-жизнеспособни, по-активни и удовлетворени. Усещането за принадлежност към общността и общуването допринасят за по-пълноценен и позитивен живот и тази нагласа влияе на изживяването на мига – тук и сега.

Позитивизъм. Социалното общуване създава позитивна и приятна атмосфера в старческия дом. Резидентите имат възможността да се забавляват, да се смеят и да споделят помежду си емоции, мисли, житейски възгледи и мигове. Всичко това значително подобрява общата атмосфера и настроението в тази среда на взаимност, защото усмивките и смеха са „заразни“.

Така социалните контакти и взаимодействия между старите хора, са от изключителна важност в домовете за възрастни от резидентен тип, а и извън тях. Домовете за възрастни хора от резидентен тип обаче, създават реални условия за това, като помагат на резидентите да запазят своето психическо, емоционално и физическо благополучие, като им осигуряват необходимата подкрепа, разбиране и социални активност. Всички тези дейности са заложени в програмите на домовете за стари хора от резидентен тип и представляват едно от основните им предимства, именно поради създаването на условия за осъществяване и поддържане на такива взаимодействия.

Споделете тази новина: