Нашата селекция от любопитни статии

Медива Парк - изглед отгоре

Медива Парк – от идея до реалност

История в снимки Преди повече от 30 години години създадохме МДЦ Медива като отдадено семейно начинание. Във времето придобихме необходимите познания и опит, увереност и признание от пациентите ни. Създаването на Медива…
Прочети повече
Кът за отдих на входа на Медива Парк

Каква е разликата между дом за възрастни хора от резидентен тип и хоспис?

Какво означава думата хоспис? Думата “хоспис” (hospice) произлиза от латинския термин “hospitium”, който означава гостоприемство или място за гости. В съвременния контекст обаче, хоспис се използва за описание на институция,…
Прочети повече

Частен дом за стари хора със сърце, обич и грижа за възрастните

Какво представлява частният дом за стари хора? Частният дом за стари хора или дом за възрастни от резидентен тип, представлява обект, предназначен за настаняване на хора от третата възраст, които…
Прочети повече

Значимостта на ежедневните рутинни навици и структуриране на времето в домовете за възрастни от резидентен тип

Основни ползи от ежедневните рутинни навици и структуриране на времето в домовете за възрастни от резидентен тип: Подобряване на физическото и психическото здраве на възрастните хора; Спомагат за социалното включване…
Прочети повече

Успешна адаптация и постигане на качествен живот в дом за резидентна грижа за възрастни

Преминаването към живот в дом за възрастни е значим, сложен и особено емоционален етап в живота на възрастния човек и неговите близки. Този преход може да бъде голямо предизвикателство и…
Прочети повече